Browse Results

Showing 51 through 75 of 1,723 results

Alaw y Dylwythen Deg Werdd (Cyfres Hud yr Enfys #4)

by Daisy Meadows Elin Meek

Dilyna dylwythen deg i ben draw'r enfys! Mae Alaw y Dylwythen Deg Werdd ar goll mewn pant deiliog. All Siriol a Catrin ddatrys cyfrinach yr ardd a'i hachub? Addasiad Cymraeg o Fern the Green Fairy. [Follow a fairy to the end of the rainbow! Fern the Green Fairy is lost in a leafy hollow. Can Rachel and Kirsty solve the secret of the garden and save her? A Welsh adaptation of Fern the Green Fairy.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Heulwen y Dylwythen Deg Felen (Cyfres Hud yr Enfys #3)

by Daisy Meadows Georgie Ripper Elin Meek

Dilyn Dylwythen deg i ben draw'r enfys! mae Heulwen y Dylwythen Deg Felen mewn sefyllfa anodd iawn. Rhaid i Siriol a Catrin ddilyn llwybr troellog o lwch tylwyth teg lliw lemwn i ddod o hyd iddi. Addasiad Cymraeg o Saffron the Yellow Fairy. [Follow a fairy to the end of the rainbow! Saffron the Yellow Fairy is stuck in a very sticky situation. Rachel and Kirsty must follow a twisting trail of lemony fairy dust to find her. A Welsh adaptation of Saffron the Yellow Fairy.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Gwawr y Dylwythen Deg Oren (Cyfres Hud yr Enfys #2)

by Daisy Meadows Georgie Ripper Elin Meek

Dilyna dylwythen deg i ben draw'r enfys! Mae Gwawr y Dylwythen Deg oren yn sownd mewn lle anarferol. Fydd y bluen flewog wir yn gallu helpu Siriol a Catrin i'w hachub hi? Addasiad Cymraeg o Amber the Orange Fairy. [Follow a fairy to the end of the rainbow! Amber the Orange Fairy is trapped tight in an unusal place. Can the fluffy feather really help Rachel and Kirsty rescue her? A Welsh adaptation of Amber the Orange Fairy.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Ceirios y Dylwythen Deg Goch (Cyfres Hud yr Enfys #1)

by Daisy Meadows Georgie Ripper Elin Meek

Dilyna dylwythen deg i ben draw'r enfys! Mae rhywbeth ofnadwy wedi digwydd, meddai Ceirios y Dylwythen Deg Goch wrth Siriol a Catrin, cyn iddi eu cludo i gwrdd â Brenhines y Tylwyth Teg. Addasiad Cymraeg o Ruby the Red Fairy. [Follow a fairy to the end of the rainbow! Something terrible has happened, Ruby the Red Fairy tells Rachel and Kirsty, before she flutters them off to meet the Queen of Fairies. A Welsh adaptation of Ruby the Red Fairy.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Crocodeil Anferthol

by Roald Dahl Quentin Blake Elin Meek

Mae'r crocodeil anferthol yn fwystfil barus, echrydus sy'n llowcio bechgyn a merched bach. Ond mae'r anifeiliaid eraill wedi cael digon ar ei driciau twyllodrus, felly maen nhw'n penderfynu cael y gorau ar y bwystfil, unwaith ac am byth! Addasiad Cymraeg o The Enormous Crocodile. [The enormous crocodile is a horrid, greedy brute who loves to guzzle up little boys and girls. But the other animals have had enough of his cunning tricks, so they all scheme to get the better of this foul fiend, once and for all! A Welsh adaptation of Roald Dahl's The Enormous Crocodile.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Lonsdale Science: Pupil Worksheets (Key Stage 2 Essentials) (PDF)

by Grace A Adams

These worksheets provide further practice to test and reinforce understanding of the material covered in the KS2 Science Revision Guide.nbsp;

Lonsdale Science: Revision Guide (Key Stage 2 Essentials) (PDF)

by Grace A Adams

This KS2 Science revision guide is for levels 3-5 inclusive and provides a concise summary of the work covered through Years 3-6 and covers all the skills which need to be demonstrated in Key Stage 2 assessments.

Maths: Pupil Worksheets (Lonsdale Key Stage 2 Essentials) (PDF)

by Hannah Roberts

These worksheets provide further practice to test and reinforce understanding of the material covered in the KS2 Maths Revision Guide.

Maths: Revision Guide (Lonsdale Key Stage 2 Essentials)(PDF)

by Hannah Roberts

Complete support for thorough test preparation and fully aligned to the National Numeracy Strategy Framework, this KS2 Maths revision guide is for levels 3-5 inclusive. The guide provides a concise summary of the work covered through Years 3-6 and covers all the skills which may be tested in the end of KS2 National Curriculum Tests (SAT'S).

So You Really Want to Learn Maths: Book 1 (PDF)

by Serena Alexander

Following the changes to the CE syllabus, Serena Alexander has written a brand new Maths course for use in prep schools. The course is in three parts, with each part seeking to revise, consolidate and extend so that two or three National Curriculum levels are covered on each topic.

Y Gath a Aeth yn Rhy Bell

by Allan Ahlberg Dylan Williams Cymdeithas Ceredigion

Addasiad Cymraeg o The Cat Who Got Carried Away, stori llawn difyrrwch gyda lluniau lliwgar a doniol am ddiwrnod llawn anturiaethau anhygoel yn hanes un teulu anghyffredin, gan awdur plant hynod ddawnus a gwreiddiol; i ddarllenwyr 7-10 oed. [A Welsh adaptation of The Cat Who Got Carried Away, a highly entertaining story with colourful and funny illustrations about a day full of the incredible adventures of members of a very unusual family, by a highly talented and original children's author; for 7-10 year-old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Hyfforddi Hirben (Cyfres Chwarae Teg!)

by Michael Coleman Dylan Williams Nick Abadzis

Addasiad Cymraeg o Crafty Coaching!, stori fywiog am gynllun y hyfforddwr i gael y gorau ar hyfforddwr digydwybod eu gwrthwynebwyr; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A Welsh adaptation of Crafty Coaching!, a lively story about the local church youth club football team of boys and girls, and of the coach's plan to get the better of their rival's unconscientious coach; for readers aged 7-9 years.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Ail Di-ail (Cyfres Chwarae Teg!)

by Michael Coleman Dylan Williams Nick Abadzis Cymdeithas Ceredigion

Addasiad Cymraeg o Suffering Substitutes!, stori fywiog am y modd y bu i eilydd eilradd tîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol ddod yn seren y tîm; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A Welsh adaptation of Suffering Substitutes!, a lively story about how the hopeless substitute of the local church youth club football team of boys and girls became the star of the team; for 7-9 year old readers.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Poenau Penalti (Cyfres Chwarae Teg!)

by Michael Coleman Dylan Williams Nick Abadzis

Addasiad Cymraeg o Gruesome Goalkeeping!, stori fywiog am dîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol, ac am gynllun yr hyfforddwr i wella sgiliau'r gôl-geidwad; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A Welsh adaptation of Gruesome Goalkeeping!, a lively story about the local church youth club football team of boys and girls, and of the coach's plan to improve the skills of the goalkeeper; for 7-9 year-old readers.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Driblwr Disglair (Cyfres Chwarae Teg!)

by Michael Coleman Dylan Williams Nick Abadzis

Addasiad Cymraeg o Dazzling Dribbling!, stori fywiog am dîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol, ac am y broblem sy'n eu hwynebu pan fydd un o'r chwaraewyr gorau yn gorfod chwarae heb ei sbectol; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A Welsh adaptation of Dazzling Dribbling!, a lively story about the local church youth club football team of boys and girls, and about the problem faced when one of their best players has to play without his spectacles; for 7-9 year-old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Brwydro Budr (Cyfres Chwarae Teg! #2)

by Michael Coleman Dylan Williams Nick Abadzis

Addasiad Cymraeg o Dirty Defending!, stori hwyliog am dîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol sy'n ymdrechu i ddilyn eu harwyddair i chwarae'n deg yn erbyn eu holl wrthwynebwyr; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A Welsh adaptation of Dirty Defending!, a lively story about the local church youth club football team of boys and girls who attempt to follow their motto to play fairly against all opponents; for 7-9 year old readers.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Trafferth Tadau (Cyfres Chwarae Teg!)

by Michael Coleman Dylan Williams Nick Abadzis

Addasiad Cymraeg o Touchline Terror!, stori fywiog am dîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol sy'n ceisio goresgyn y drafferth a achosir gan un tad sy'n dymuno cynorthwyo gyda'r hyfforddi; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A Welsh adaptation of Touchline Terror!, a lively story about the local church youth club football team of boys and girls who try to overcome the trouble caused by one father who wishes to help with the coaching; for 7-9 old readers.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Maths on Target - Year 4 (PDF)

by Stephen Pearce

The Maths on Target books build on the enormous popularity of Target Maths, which was first published in 2002. Written by the same author, these books are used in thousands of schools. The intention of the book is to provide teachers with material to teach all the objectives as set out in the yearly programme in the renewed Primary Framework for Mathematics. The work is organised in 'Blocks' and 'Units' as in the Primary Framework. The books work. Children enjoy using them because they can work at their own pace and succeed on a regular basis. Everything you need in just one book per year. Differentiation: each page has sections A, B and C written for pupils of varying abilities. Comprehensive coverage of all learning objectives for each unit. The correspondence of the three sections A-C to the objectives for different year groups provides a simple, manageable structure for planning differentiated activities and for both the formal and informal assessment of children's progress. Content pitched at different levels also allows for progression within the lesson. Children acquiring confidence at one level find they can successfully complete activities at the next level.

Maths on Target - Year 4

by Stephen Pearce

The Maths on Target books build on the enormous popularity of Target Maths, which was first published in 2002. Written by the same author, these books are used in thousands of schools. The intention of the book is to provide teachers with material to teach all the objectives as set out in the yearly programme in the renewed Primary Framework for Mathematics. The work is organised in 'Blocks' and 'Units' as in the Primary Framework. The books work. Children enjoy using them because they can work at their own pace and succeed on a regular basis. Everything you need in just one book per year. Differentiation: each page has sections A, B and C written for pupils of varying abilities. Comprehensive coverage of all learning objectives for each unit. The correspondence of the three sections A-C to the objectives for different year groups provides a simple, manageable structure for planning differentiated activities and for both the formal and informal assessment of children's progress. Content pitched at different levels also allows for progression within the lesson. Children acquiring confidence at one level find they can successfully complete activities at the next level.

Letang a Sioned yn Dod i'r Adwy

by Beverley Naidoo Sian Vaughan Evans Davies

Stori ddeniadol a lliwgar arall mewn cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn adrodd hanes y ffrindiau Letang a Sioned yn achub eu cyd-ddisgyblion rhag teirw ifanc yn ystod taith gerdded natur. [A Welsh adaptation of Letang and Julie Save the Day, a clearly written and colourfully illustrated story about Letang and Sioned saving their class-mates from some young bulls on a nature study walk, aimed at Key Stage 2 pupils.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Cemlyn a'r Gremlyn (Llyfrau Lloerig)

by Rosemary Hayes Kate Aldous

Cemlyn's home is troubled by a mischievous gremlin. A Welsh adaptation of The Gremlin Buster, a story for children beginning to read on their own. [Mae Cemlyn yn gwneud ei orau i ddal y creadur bach gwyrdd drygionus sy'n creu hafoc yn ei gartref. Stori ar gyfer plant sy'n dechrau cael blas ar ddarllen.] * *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

The Hagstone

by David Oakden

Historical fiction set in 1575. A rollicking, pacey story of mugging and magic in Tudor times. Tom is the son of a rick merchant and he persuades his mother to let him go to the annual fair in town, accompanied by two servants. Just as they are leaving, Tom snatches the hagstone which hangs over the front door of the house. He doesn't really believe it will protect him - but you never know! At the fair, Tom and his companions meet the Great Saltimbanco, a so-called magician who is tricking the townsfolk into parting with their money. Tom wanders off behind Saltimbanco's back, to try and see how the 'magic' is done, but he's grabbed by a band of thugs who strip him of his fine clothes, tie him up, gag him and dump him in Saltimbanco's donkeycart. The magician is well on his way to deceive the folk of the next town before he discovers Tom. He dumps him with a poor shepherd and his daughter, saying Tom has escaped from the madhouse, and pays them money to return him. Tom needs all his persausive powers to escape this dire situation, but it is the hagstone and the kindness of the sherpherd's daughter that really save the day!

The Hagstone (PDF)

by David Oakden

Historical fiction set in 1575. A rollicking, pacey story of mugging and magic in Tudor times. Tom is the son of a rick merchant and he persuades his mother to let him go to the annual fair in town, accompanied by two servants. Just as they are leaving, Tom snatches the hagstone which hangs over the front door of the house. He doesn't really believe it will protect him - but you never know! At the fair, Tom and his companions meet the Great Saltimbanco, a so-called magician who is tricking the townsfolk into parting with their money. Tom wanders off behind Saltimbanco's back, to try and see how the 'magic' is done, but he's grabbed by a band of thugs who strip him of his fine clothes, tie him up, gag him and dump him in Saltimbanco's donkeycart. The magician is well on his way to deceive the folk of the next town before he discovers Tom. He dumps him with a poor shepherd and his daughter, saying Tom has escaped from the madhouse, and pays them money to return him. Tom needs all his persausive powers to escape this dire situation, but it is the hagstone and the kindness of the sherpherd's daughter that really save the day!

Progress with Meaning, Sapphire, Level 30, Set B: What's in a Name? (PDF)

by Michelle Atkins

PM is a firm favourite amongst Primary Schools due to its reputation for reading success. Offering over 800 carefully levelled fiction and non-fiction books, PM builds confidence through gradual progression and step-by-step support. Mary Ann Evans was born in England and grew up in an eranbsp;that is often considered old fashioned today. Hard work was valued, and society rules were strict. Women were mostly expected to stay at home and raise a family. But, unlike many women of her time, Mary Ann was educated andnbsp;became known for her strong intellect.

How the Sun was Made and Other Stories (Orchard Myths) (PDF)

by Margaret Mayo

These exciting stories come from all over the world and are retold vividly and accessibly. Each tale is brought to life by the aid of humourous illustrations by Tony Ross. Read about a time when there was no sun and why the moon appears at night.

Refine Search

Showing 51 through 75 of 1,723 results