Browse Results

Showing 1 through 25 of 1,748 results

Yr Wmp o Blwmp (Cyfres Lolipop)

by Dwynwen Llywelyn

Efeilliaid oedd Defi a Dewi ac roedden nhw wedi stopio siarad ers pythefnos gan wylltio eu rhieni. Chwarae gêm oedd y ddau ac wedi eu hanfon i'r gwely'n gynnar, yr unig le tywyll yn yr ystafell yw o dan y gwely. Felly i ffwrdd â nhw yno ond fe ddechreuodd creadur bach blewog crwn fel pêl â dwy lygad fawr frown â gwên fawr ar ei wyneb siarad â nhw. Dyma'r Wmp o Blwmp. [Defi and Dewi were twins who had stopped talking for a fortnight in order to annoy their parents. They were sent early to bed and while playing a game under the bed a furry creature with two large, brown eyes and a wide smile started talking to them. He was Wmp from Plwmp.]

Yr Angenfilod Anwybodus (Cyfres Gwreichion)

by Scoular Anderson Wil Jones

Stori gyda lluniau difyr ar gyfer plant sy'n dechrau cael blas ar ddarllen ar eu pennau eu hunain. [A story with entertaining pictures, suitable for children who are beginning to read independently.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Young Reading Series 2: Treasure Island (PDF)

by Angela Wilkes Peter Dennis

This adaptation of a classic tale, one of the latest titles in Usborne's 'Young Reading' series, is complemented by colour illustrations throughout.

Young Heroes: Saying No to Nick (PDF)

by Vicki Coghill

'Young Heroes' are action-packed contemporary stories that create the link between reading enjoyment and reading success.

Young Heroes: The Kidnapping (PDF)

by Ann Harth

'Young Heroes' are action-packed contemporary stories that create the link between reading enjoyment and reading success.

Young Heroes: Pepik (PDF)

by Nicola Kovacs

Pepik is a young boy living in a country controlled by fear. He doesn't understand what is going on, but he knows that his parents want to escape. They need to trick the guards and cross the border into another country. Will Pepik be able to help them reach freedom?

Young Heroes: The Legend in Our Team (PDF)

by Janelle Lee

'Young Heroes' are action-packed contemporary stories that create the link between reading enjoyment and reading success.

Young Heroes: Kokodo Sunrise (PDF)

by Del Merrick

'Young Heroes' are action-packed contemporary stories that create the link between reading enjoyment and reading success.

Young Heroes: Karate Kevin (PDF)

by Michelle Vasiliu

The books in the 'Young Heroes' series feature action-packed and dynamic stories focusing on heroic characters.

You Wouldn't Want To Be On Shackleton's Polar Expedition! (You Wouldn't Want to Be)

by Jen Green David Antram

Get ready...as a harderned sailor, you're about to join Shackleton in what will prove to be one of the most gruelling adventures of all time as you brave your way across the bitterly cold continent of Antarctica. As you encounter extreme cold, strong icy winds and a worrying lack of food and water, you'll soon see why you really wouldn't want to join Shackleton's polar expedition! This title in the popular You Wouldn't Want to Be series features full-colour illustrations which combine humour and accurate technical detail. This extended edition features brand new extra content including a timeline, fun facts a list of 'top' characters and a map.

You Wouldn't Want to be in the Ancient Greek Olympics! (You Wouldn't Want To Be... Ser.)

by David Antram Michael Ford

You are a young boy in the city-state of Athens at the height of the Ancient Greek civilisation. Following several years in one of the city's schools, your father wants you to prove yourself at the most famous athletic competition of all - the Olympics.

Y Tortsh Hud

by Wayne Lewis Martin Morgan

Mae Bili, Sniff a Mochyn, y tri bwli mawr, yn gwneud bywyd yn ddiflas i Gwyn a'i ffrind, Owen. Un diwrnod, daw Gwyn o hyd i dortsh arbennig ar ei ffordd adre o'r ysgol. Er bod pwerau hud y tortsh yn creu trafferth i Gwyn ar y dechrau, mae'n sylweddoli'n fuan mai dyma'r union beth i roi trefn ar Bili'r bwli a'i griw. Ar gyfer darllenwyr 7-9 oed. [Bili, Sniff and Mochyn, the three bullies, make life difficult for Gwyn and Owen. On his way from school one day, Gwyn comes across a special torch. The magical powers of the torch initially create trouble for Gwyn, but he soon realises that it's just the thing to put a stop on the bullying. Suitable for readers aged 7-9.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Tân yn y Goedwig

by Emily Huws Elfyn Pritchard

Caiff Hywel a Gwawr eu dal mewn tân yng nghanol coedwig. Nofel fer gyda rhai lluniau du-a-gwyn ar gyfer plant 7 i 9 oed. [Hywel and Gwawr are caught in a fire in the middle of a forest. A short novel for 7 to 9 year olds.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Lleidr Llaeth (Cyfres Lolipop)

by Helen Flook Gwenno Hughes

Stori hwyliog i ddarllenwyr 6-8 oed gyda lluniau lliwgar drwy'r testun. Nefoedd yr adar! Beth sy'n digwydd yn Stryd Rhyd-y-Byd? Mae poteli llaeth pawb wedi diflannu oddi ar stepen drws bob tŷ. Felly mae Deio a Dwynwen yn penderfynu troi'n dditectifs er mwyn trio datrys y dirgelwch. Tybed a fyddan nhw'n llwyddo? [A lively, fully illustrated story for 6-8 year olds. Dear me! What is happening in Rhyd-y-Byd Street? Everybody's milk bottles have disappeared from each door step. Deio and Dwynwen therefore decide tio become detectives in order to solve the mystery. Will they succeed?]

Y Gath a Aeth yn Rhy Bell

by Allan Ahlberg Dylan Williams Cymdeithas Ceredigion

Addasiad Cymraeg o The Cat Who Got Carried Away, stori llawn difyrrwch gyda lluniau lliwgar a doniol am ddiwrnod llawn anturiaethau anhygoel yn hanes un teulu anghyffredin, gan awdur plant hynod ddawnus a gwreiddiol; i ddarllenwyr 7-10 oed. [A Welsh adaptation of The Cat Who Got Carried Away, a highly entertaining story with colourful and funny illustrations about a day full of the incredible adventures of members of a very unusual family, by a highly talented and original children's author; for 7-10 year-old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Fflit-fflat (Llyfrau Lloerig)

by Rose Impey Moira Kemp Meinir Jones

Llyfr ar gyfer plant yn sôn am blentyn sy'n cael ei ddychryn gan synau rhyfedd yn y nos nes daw ei dad i ddatrys y broblem. [A Welsh adaptation of The Flat Man, a children's story about strange noises which disturb a child's sleep until Dad solves the problem.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Ffawdheglwr (Cyfres Robotiaid ac Ati)

by Jac Jones Mair Hughes

Cyfrol yn y gyfres Robotiaid ac Ati, sef straeon i blant 7-9 oed. [A volume in the Robotiaid ac Ati series, story-books for children aged 7-9 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dyn Eira Drwg (Cyfres Bechgyn am Byth #2)

by Helen Davies Felice Arena Phil Kettle Susy Boyer

Mae Twm a Jac yn cael gwyliau sgïo bendigedig. Ond wrth drïo osgoi'r holl beli eira a ddaw i'w cyfeiriad, maen nhw'n mynd ar goll yn y goedwig. Addasiad o Freaky Snow Dude (cyfres Boys Rule!), Rising Stars. [A Welsh adaptation of Freaky Snow Dude (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dylluan Oedd yn Ofni'r Tywyllwch

by Jill Tomlinson Susan Hellard Meinir Edwards

Addasiad Cymraeg o The Owl who was Afraid of the Dark, stori annwyl a thyner am Plop, y dylluan wen sy'n ofni'r tywyllwch, ond a ddaw, gyda chymorth creaduriaid a phobl eraill i werthfawrogi hud y nos, ac i oresgyn ei hofnau ynglŷn â'r nos. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 2000. [A Welsh adaptation of The Owl who was Afraid of the Dark, a tender story about a white owl who, with the assistance of creatures and other people, comes to appreciate the magic of the night, and to overcome his own fears of the night. First published January 2000.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Crocodeil Anferthol

by Roald Dahl Quentin Blake Elin Meek

Mae'r crocodeil anferthol yn fwystfil barus, echrydus sy'n llowcio bechgyn a merched bach. Ond mae'r anifeiliaid eraill wedi cael digon ar ei driciau twyllodrus, felly maen nhw'n penderfynu cael y gorau ar y bwystfil, unwaith ac am byth! Addasiad Cymraeg o The Enormous Crocodile. [The enormous crocodile is a horrid, greedy brute who loves to guzzle up little boys and girls. But the other animals have had enough of his cunning tricks, so they all scheme to get the better of this foul fiend, once and for all! A Welsh adaptation of Roald Dahl's The Enormous Crocodile.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

WSQ, Level 2: The Trampoline

by Tessa Krailing

Ben wants a trampoline at home. What is his dad's response? Wellington Square is designed to meet the needs of children aged 7-13+ who are having difficulty in learning to read. It provides straightforward progression through all 5 levels of the scheme, from wordless picture books to storybooks with full-text. Wellington Square widens your pupils' reading experience through imaginative and stimulating support material.

The Wreck of the Zanzibar (PDF)

by Michael Morpurgo

Life on the Scilly Isles in 1907 is bleak and full of hardship. Laura's twin brother, Billy, disappears and then a storm devastates everything. It seems that there's little hope, that is until the Zanzibar is wrecked on the island's rocks and everything changes.

Wordsmith Year 5 Oranges In No Mans Land (PDF)

by Elizabeth Laird

Ayesha lives in a battle-scarred building with her granny. Outside, a war is ripping the city apart - but Ayesha doesn't even know why the two sides are fighting. Life gets even scarier when Granny's medicine runs out. So Ayesha takes matters into her own hands - and in her search for a doctor makes the forbidden journey across no man's land . . .

Wordsmith Year 5 Collected Poems (PDF)

by Michael Rosen

A collection of poems by Michael Rosen and Charles Causley. At Key Stage 2 Wordsmith gives you 'single voice' collections of poetry. This approach enables children to familiarise themselves with the poets as individuals, learning about their lives and inspirations to help bring their work to life.

Wolf Hill, Stage 3: The Copper Cockerel (PDF)

by Roderick Hunt

The Copper Cockerel gets stolen from the school roof. Can Mrs Wilson, Arjo and Kat help get it back? nbsp; Wolf Hill is an exciting series from Roderick Hunt and Alex Brychta, creators of the Oxford Reading Tree. It is designed to provide an easy, supportive and sustained read for those pupils who need to gain confidence and motivation in their reading. The stories will appeal to reluctant readers aged approximately 7-11 and deal with the real-world adventures of a group of friends who live and attend school in an area called Wolf Hill. The children experience lively, amusing adventures and the stories also deal with issues about friendship, school and life in a modern urban environment.nbsp; nbsp; The books are designed to look like popular novels for older children with a spine and chapters, boosting confidence and interest of those who may have been stuck on reading scheme books aimed at younger children and appealing to the most image-conscious pupils.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 1,748 results