Browse Results

Showing 1 through 25 of 1,451 results

அம்பானி: Untersuchungen Zum Vokabular Der Galloromania Aufgrund Von Nichtliterarischen Texten; Mit Besonderer Berücksichtigung Mittellatein. Urkunden (Beihefte Zur Zeitschrift Für Romanische Philologie Ser. #115)

by என். சொக்கன்

"இந்தியாவில் தொழில்முனைவோராக விரும்புபவர்களுக்கெல்லாம் முக்கிய ஆதர்சமாகத் திகழ்பவர் திருபாய் அம்பானி. மிகச் சாதாரணப் பின்னணியிலிருந்து தொடங்கி படிப்படியாக முன்னேறி ரிலையன்ஸ் எனும் மாபெரும் சாம்ராஜ்ஜியத்தை உருவாக்கியவர் திருபாய் அம்பானி. துணிமணி வியாபாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து, அதன்பின் துணிகளைத் தயாரித்து, பின் பாலியெஸ்டர் வியாபாரம், பாலியெஸ்டர் உற்பத்தி, அதன்பின் பாலியெஸ்டர் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள்களை உருவாக்குவது, அந்த மூலப்பொருள்களின் ஆதாரமான பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு, அங்கிருந்து பெட்ரோலையே தரையிலிருந்தும், கடலுக்கு அடியிலும் தோண்டுவது என்று படிப்படியாக, பார்த்துப் பார்த்து தன் தொழிற்சாலைகளைக் கட்டியவர். அம்பானி 70 mm அளவுக்கு விரிந்த திரையில் கனவு கண்டார். பிரம்மாண்டமாக மட்டுமே யோசித்தார். அதன் விளைவுதான் இன்று ரிலையன்ஸ் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய தனியார் நிறுவனமாக உள்ளது. ஆனால் இத்தனையும் அதிர்ஷ்டத்தால் வந்ததல்ல. உழைப்பால், தைரியத்தால், முயற்சியால் வந்தது. அதே சமயம் காலத்துக்குத் தகுந்தாற்போல அரசுகளையும் அதிகாரிகளையும் தனக்குச் சாதகமாக வளைத்துக் கொள்வதன் மூலமும் அரசு உத்தரவுகளை தன் வசதிக்கேற்றவாறு புரிந்துகொள்வதன் மூலமும் அம்பானி தன் நிறுவனத்தை வளர்த்தார். அம்பானி, தன்னை எதிர்ப்பவர்களை அவர்களது ஆயுதங்களைக் கொண்டே மழுங்கடித்தார். இன்றைய காலகட்டத்தில் திருபாய் அம்பானியின் சில செயல்கள் நமக்கு ஏற்புடையதாக இருக்காது. ஆனால் அவரது விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை, இந்தியா மீதான பற்று, சக ஊழியர்கள் மீதான மரியாதை, தொழில் மீதான ஆழ்ந்த பக்தி ஆகியவை இன்றைக்கும் நம் அனைவருக்கும் வழிகாட்டக் கூடியவை. இந்தப் புத்தகம் அம்பானியின் வாழ்க்கை வரலாறு மட்டுமல்ல, கடந்த நாற்பதாண்டுகளில் இந்தியாவின் தொழில்துறையின் வரலாறும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது. எந்தவொரு சுய முன்னேற்ற நூலைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமான பலனை இந்தப் புத்தகத்தினைப் படிப்பதன் மூலம் ஒருவர் அடைய முடியும். இது நிஜமான வாழ்க்கை, வெறும் ஏட்டுச் சுரைக்காய் அல்ல." கிழக்கு பதிப்பகம் | Kizhakku pathippagam

Navajo Code Talkers (American History Ser.)

by Nathan Aaseng

On the Pacific front during World War II, strange messages were picked up by American and Japanese forces on land and at sea. The messages were totally unintelligible to everyone except a small select group within the Marine Corps: the Navajo code talkers-a group of Navajos communicating in a code based on the Navajo language. This code, the first unbreakable one in U.S. history, was a key reason that the Allies were able to win in the Pacific. Navajo Code Talkers tells the story of the special group, who proved themselves to be among the bravest, most valuable, and most loyal of American soldiers during World War II.

Escape from Shadow Island - Max Cassidy 1 (Max Cassidy #1)

by Paul Adam

'My mum killed my dad, then dragged his body all the way along the beach . . . I don't believe a word of it'Max Cassidy is a teenage escapologist, so good he's nicknamed the Half-pint Houdini. His father disappeared two years ago and his body has never been found. His mother is now serving a life sentence for her husband's murder.Max's mission to learn the truth about his family takes him on an thrilling journey, from London to the horrors of the terrifying Shadow Island in central America.Escapology is dangerous but not nearly as dangerous as real life . . .The first book in Paul Adam's fast and furious Max Cassidy thriller series.

Aesop's Fables

by Aesop

It is believed that Aesop was a slave who lived in ancient Greece between 620 and 560 B.C. This illustrated collection contains 110 of his celebrated fables.

Aesop's Fables

by Aesop

It is believed that Aesop was a slave who lived in ancient Greece between 620 and 560 B.C. This illustrated collection contains 110 of his celebrated fables.

The Lost Island of Tamarind (Tamarind #1)

by Nadia Aguiar

Three children. Alone on the ocean waves, after a fierce storm throws their parents from the Pamela Jane into the icy waters below. Maya, Simon and Penny now face a wild rescue adventure that will lead them to a truly magical place . . . Imagine an island with green mountains looming over pink sandy beaches and tide pools lit by the moon. An island with the darkest of secrets, where pirates lurk and jaguars roam – and a precious stone holds a power that is both wondrous and terrifying. This is where the children must go. No one from the Outside has escaped the island before. Danger is everywhere. But they can’t turn back now. Could you?

Secrets of Tamarind (Tamarind #2)

by Nadia Aguiar

Simon, Maya and Penny never thought they'd return to Tamarind, the mystical island of adventure . . .But when a long-lost friend tells them Tamarind is in danger, they know they must go back. On their arrival Tamarind is more mysterious than ever before. There's the vanishing village of the water where people - and their secrets - hide, miraculous creatures are everywhere and where does the little blue door in the middle of nowhere lead to?As they venture deeper into Tamarind, the peril mounts - can the children save the island before it's lost forever?

The Improbable Cat

by Allan Ahlberg

The Burrell family could never have foreseen the consequences of adopting the tiny stray kitten that appeared when David was twelve. But the sweet cat is not as harmless as it seems, and soon has them completely under its sinister spell. The only one unaffected, David concocts a plan to rescue his family - but will it work?

Black Hearts in Battersea (Red Fox Older Fiction Ser. #Vol. 2)

by Joan Aiken

‘Wait, wait! Save us! What’ll we do?’Simon is determined to become a painter when he grows up so he sets off to London to make his fortune. But the city is plagued by wolves and mysterious disappearances. The Twite household, where Simon is lodging, seems particularly shifty. Before he even gets a chance to open his glistening new paints Simon stumbles right into the centre of a plot to kill the King. And worse than that Simon is kidnapped and sent to sea! Luckily there are two friendly stowaways aboard – the feisty Dido Twite and the spoiled young Justin. But when the ship catches fire things look pretty dire. Can they escape? Will they save the king in time?BACKSTORY: Test your knowledge of Black Hearts in Battersea and play the name game.

Black Hearts in Battersea (The Wolves Of Willoughby Chase Sequence #2)

by Joan Aiken

"Simon paid off the driver and turned to follow Mrs Twite. But she seemed to have locked the door behind her and, as he rattled the latch unavailingly and then rapped the locker, something dark and suffocating was forced down over his head and a pair of hands gripped his throat."Simon, coming to London to study painting with his old friend Dr Field, finds he has vanished without trace. Determined to discover what lies behind his disappearance, Simon is trapped in a fiendish plot. Why has his landlord got guns in his cellar and how does one deal with his irrepressible daughter, Dido . . .?

Bridle The Wind (The\felix Ser. #Bk. 2)

by Joan Aiken

Packed-off to boarding school and bullied by his peers, Felix feels sad and trapped. Although he has a home in England, his heart lies in Spain - so he runs away. But Felix's journey is cut short when his ship is caught in a storm off the French coast. Despite being shipwrecked and then held prisoner in a remote monastery, Felix's spirit is far from broken - and he needs all the strength he can muster to battle against the demonic Abbot Vespasian and his evil powers . . .

Cold Shoulder Road (The\wolves Chronicles Ser. #9)

by Joan Aiken

Arun returns to his mother's house on Cold Shoulder Road, only to find it deserted and flood-ravaged. Some say she's run off with a Silent Sect, other whisper that she's a witch, and Mrs Boles mutters fearfully about the Emjee and the Handsel child, but dares say no more. With the help of his indomitable cousin, Is Twite, Arun sets off in search of Admiral Fishkin - their only key to discovering the real truth, whatever it may be...

The Cuckoo Tree (The Wolves Of Willoughby Chase Sequence #6)

by Joan Aiken

While her friend Capt Hughes recovers from a carriage accident, Dido is marooned with the odd inhabitants of the Tegleaze estate. Soon suspicious things happen; a priceless possession is stolen, a boy kidnapped, a twin sister found and when Dido catches a glimpse of her rascally father in Petworth, she is sure she is in the midst of another wicked Hanoverian plot. Can she combat mass hypnotism, smugglers, and a gang of murderers to prevent the plot to put St Paul`s Cathedral in the River Thames?

Dido And Pa (The Wolves Of Willoughby Chase Sequence #7)

by Joan Aiken

Dido Twite is waylaid by her father, the shady Abednego Twite, acting on instructions from his evil patron. Why is Dido so urgently needed in Wapping? Why are King Richard's friends all accidentally drowning in the Thames? How does hard-drinking Mrs Lily Bloodvessel figure in this intricate plot, with her cellar full of sleeping guttersnipes? Another rollercoasting story by Joan Aiken, in which Dido's scheming Pa finally receives his comeuppance.

Is (The\wolves Chronicles Ser. #8)

by Joan Aiken

Dido's sister, Is, travels north to try and find her lost cousin. But instead of the promised Playland, she discovers an underground kingdom where children work as slaves in the worst conditions imaginable - under the rule of the sinister Gold Kingy. . .

Midwinter Nightingale (The Wolves Of Willoughby Chase Sequence #9)

by Joan Aiken

King Richard, son of James III lies gravely ill and there are rumours that the king's enemy, the Duchess of Burgundy, is preparing an imminent invasion. The ancient crown of Alfred must be found so King Richard can pass it on to his successor. Is Simon, Duke of Battersea and friend of the king, next in line to the throne or will the evil werewolf Baron Magnus Rudh succeed in his plot to make his son, Lot, king? To add further complications, Dido Twite, held prisoner by the Baron and the Duchess, does not know the whereabouts of either Simon or the dying king: can she escape in time to find and warn them of the treachery afoot? This adventure with a truly galloping plot and breath-taking situations will delight all fans of Joan Aiken's books

The Shadow Guests (A Puffin Book)

by Joan Aiken

After the mysterious disappearance of his mother and older brother, Cosmo is sent away to live with his father's eccentric cousin, and to a strange school where he is lost and lonely among his unfriendly classmates. Luckily he can escape at weekends to the peace of his cousin's ancient mill house, and the shadowy companions only he can see. But then he learns about the family curse, with which his visitors from the past seem to be connected. The 'shadow guests' welcome Cosmo's help but are their increasingly menacing activities linked to his own problems?

The Stolen Lake (The Wolves Of Willoughby Chase Sequence #4)

by Joan Aiken

Dido Twite, heroine of Black Hearts in Battersea and Nightbirds on Nantucket, is on her wildest adventure yet. On her way back to London aboard the Thrush, Dido and crew are summoned to the aid of the tyrannical queen of New Cumbria. Her island is an infernal place where birds carry off men and fish eat human flesh. The queen is greatly distressed because a neighbouring king has stolen her lake. Dido faces fire, flood, wild beasts and, ultimately, threat of execution in order to get the lake back. Is she equal to the challenge? A rich mixture of legend, fantasy, humour and pure snowballing adventure.

The Whispering Mountain (A Puffin Book #79)

by Joan Aiken

Prize winning WOLVES CHRONICLES PREQUEL reissued in A Puffin Book - All 12 Wolves books now in print for the first time ever.In THE WHISPERING MOUNTAIN by Joan Aiken, the small town of Pennygaff, the legendary Harp of Teirtu is found - and lost again. For young Owen Hughes and his friend Arabis, it is the start of a hair-raising race to save the harp from sinister Lord Malyn. As they struggle to keep it out of his hands, they are plunged into a wild adventure involving murder, kidnapping, underground worlds, savage beasts, floods, avalanche, the mysterious children of the Pit - and above all, a man who will stop at nothing to get the harp back again.Winner of the 1969 Guardian Fiction Award.

The Wolves Of Willoughby Chase (The Wolves Of Willoughby Chase Sequence #1)

by Joan Aiken

1832 - a period of English History that never happened. Good King James III is on the throne and the country is ravaged by wolves which have migrated through the newly-opened Channel Tunnel. When Sylvia and Bonnie (both orphans) fall into the hands of evil Miss Slighcarp, they must use all their wits to escape unscathed - for the governess is more cruel and merciless than the wolves that surround the great house of Willoughby Chase.

The Wolves of Willoughby Chase (The\wolves Of Willoughby Chase Ser. #1)

by Joan Aiken

Can you go a little faster? Can you run?Long ago, at a time in history that never happened, England was overrun with wolves. But as Bonnie and her cousin Sylvia discover, real danger often lies closer to home. Their new governess, Miss Slighcarp, doesn't seem at all nice. She shuts Bonnie in a cupboard, fires the faithful servants and sends the cousins far away from Willoughby Chase to a place they will never be found. Can Bonnie and Sylvia outwit the wicked Miss Slighcarp and her network of criminals, forgers and snitches?BACKSTORY: Find out a few things you didn't know about wolves and learn all about the wonderful world of the author.

Jo's Boys: And How They Turned Out

by Louisa Alcott

The little men of Plumfield are now grown and making their ways in the world. But even as their pursuits take them far from home, "Mother" Jo March continues to play an inspiring and steadying role in their lives.Through adventures great and small, Tommy, Emil, Demi, Nat, Dan, and the rest of the March children experience love and loss, but never forget the lessons they learned from Meg, Jo, and Amy March—the little women who have guided them from childhood.Be it mystery, romance, drama, comedy, politics, or history, great literature stands the test of time. ClassicJoe proudly brings literary classics to today's digital readers, connecting those who love to read with authors whose work continues to get people talking. Look for other fiction and non-fiction classics from ClassicJoe.

Flower Fables (Dover Children's Classics)

by Louisa May Alcott

The author of Little Women possessed a special gift for capturing children's imaginations, and she wrote these fairy tales when she was just sixteen years old. Louisa May Alcott created the fanciful stories for the amusement of the daughter of a family friend, Ralph Waldo Emerson. Populated by elves, brownies, and other supernatural creatures, the fables conclude with memorable lessons for young readers about the power of love and kindness and the importance of responsibility. In "The Frost-King," steadfast Violet approaches the fearsome ruler of winter in order to bring warmth and sunshine to the flowers back home. "Lily-Bell and Thistledown" recounts a wayward spirit's attempts to reform; and "Ripple, the Water-Spirit" tells of the sacrifice and rewards involved in keeping a promise. These and six additional stories and poems are accompanied by charmingly evocative illustrations.

Little Men

by Louisa May Alcott

Considered the unofficial sequel to Little Women, Little Men is about a now adult and married Jo March and the boy's school she runs with her husband, Professor Bhaer. Plumfield is not a traditional school of the time—some of children run their own little businesses. They are also allowed to have pets and gardens, and there's even a scheduled pillow fight time. The story begins with the arrival of new student Nat Blake, and it is from his perspective that we see the other characters. Mischief, friendship, and learning abound in Plumfield as the boys are molded into little men.

Little Men: Life At Plumfield With Jo's Boys - Primary Source Edition (Dover Children's Evergreen Classics)

by Louisa May Alcott

Jo March, the tomboy heroine of Little Women, has grown up! She returns in this beloved sequel as a young woman with a family of her own. Jo and her husband, Professor Bhaer, open their hearts (and their home) to educate and care for a handful of rowdy yet well-meaning youngsters.Plumfield, the school where the boys learn "how to help themselves and be useful men," has a spirited student body that includes — in addition to the Bhaers' two sons — Nat, an orphaned street musician, cold and frightened when he first appears at the Bhaers' door; business-minded Tommy; Dan, a "wild boy" eventually tamed by love and kindness; and other endearing little mischief-makers.Outside the classroom, the boys rush headlong from one prank to another — from playing matador with the family cow to nearly setting the school afire with a smoldering cigar stub. But in the end, they prove to have a positive effect on the lives of the entire Bhaer family. With tales ranging from tearful to cheerful, this heartwarming unabridged classic promises young readers an exciting and fun-filled visit to nineteenth-century America.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 1,451 results