Browse Results

Showing 76 through 100 of 1,723 results

How the Sun was Made and Other Stories (Orchard Myths) (PDF)

by Margaret Mayo

These exciting stories come from all over the world and are retold vividly and accessibly. Each tale is brought to life by the aid of humourous illustrations by Tony Ross. Read about a time when there was no sun and why the moon appears at night.

Bympyti-bymp (Llyfrau Lloerig)

by Ruth Morgan Rhian Jones Chris Glynn

Addasiad Cymraeg o Bump in the Night, stori ddifyr am antur anhygoel merch ifanc a'i hewythr ecsentrig wedi iddynt baentio dau gar clatshio o'r ffair; i ddarllenwyr 7-9 oed sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Argraffwyd gyntaf yn 2001. [A Welsh adaptation of Bump in the Night, an entertaining story about the incredible adventure of a young girl and her eccentric uncle after they renovate two old fairground bumper cars; for 7-9 year old readers who are beginning to read on their own. First published in 2001.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Un o Fil (Llyfrau Lloerig)

by Jac Jones Meinir Jones

Stori ddoniol a gwreiddiol am ffermwr sy'n dysgu gwerthfawrogi trysorau bywyd wedi iddo dderbyn cynnig o swm enfawr o arian am ei gi defaid barus a direidus; i ddarllenwyr 7-9 oed. [An original and amusing story about a farmer who learns to appreciate life's treasures when he is offered a large sum of money for his greedy and mischievous sheepdog; for 7-9 year-old readers.]

Mistar Ffrancenstein (Llyfrau Lloerig)

by Tony Bradman Peter Kavanagh Emily Huws

Addasiad Cymraeg o The Frankenstein Teacher, stori iasol ddoniol yn llawn darluniau cartŵn du-a-gwyn am anghenfil hyll o athro sy'n awyddus i barhau gyda'i ddosbarth o blant drygionus, ac sy'n llwyddo i'w argyhoeddi bod cymeriad mewnol yn bwysicach na golwg allanol; i blant 7-9 oed. [A Welsh adaptation of The Frankenstein Teacher, an amusing horror story, with full black-and-white cartoon illustrations about an ugly monster teacher who wishes to remain with his class of badly-behaved pupils, and finally convinces them that inner character is more important than outward appearance; for 7-9 year old children.] * Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Creaduriaid Rhyfeddol

by Helen Davies Graham Howells

Casgliad amrywiol o saith stori am greaduriaid rhyfeddol chwedlonol Cymru wedi eu hadrodd mewn arddull hawdd ei darllen; i ddarllenwyr 7-10 oed. 7 llun lliw a 7 llun du-a-gwyn. Mae fersiwn Saesneg ar gael. [A diverse collection of seven stories about wonderful legendary Welsh creatures told in an easy-to-read style; for 7-10 year old readers. 7 colour and 7 black- and-white illustrations. An English version is available.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dylluan Oedd yn Ofni'r Tywyllwch

by Jill Tomlinson Susan Hellard Meinir Edwards

Addasiad Cymraeg o The Owl who was Afraid of the Dark, stori annwyl a thyner am Plop, y dylluan wen sy'n ofni'r tywyllwch, ond a ddaw, gyda chymorth creaduriaid a phobl eraill i werthfawrogi hud y nos, ac i oresgyn ei hofnau ynglŷn â'r nos. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 2000. [A Welsh adaptation of The Owl who was Afraid of the Dark, a tender story about a white owl who, with the assistance of creatures and other people, comes to appreciate the magic of the night, and to overcome his own fears of the night. First published January 2000.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Melltith Llyn Brwynog (Pigau'r Drain)

by Alan Marks Anthony Masters Elin Meek

Addasiad Cymraeg o The Curse of the Frozen Loch, stori arswyd am frawd a chwaer yn ceisio torri melltith y llyn, sef bod ysbryd merch ifanc yn dychwelyd i ddenu un o drigolion y pentref i foddi dan lyn o rew. [A Welsh adaptation of The Curse of the Frozen Loch, a horror story about a brother and sister who set out to break the curse of the loch, where the ghost of a young girl returns to entice one of the inhabitants of the village to drown under a frozen lake.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Viva Cymro! (Cyfres Llyffantod)

by Elwyn Ioan Meinir Jones

Stori ddoniol gyda thro yn ei chynffon wedi ei darlunio'n fywiog mewn dull cartŵn yn adrodd helyntion Blodwen Gonzales Jones o Batagonia yn ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol i chwilio am y Cymro perffaith; i ddarllenwyr 7-9 oed. [An amusing story with a twist in the tail illustrated in a lively cartoon mode relating the troubles of Blodwen Gonzales Jones from Patagonia as she scours the National Eisteddfod field looking for a special Welshman; for 7-9 year old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Swynion

by Siân Lewis Graham Howells Julie Rainsbury

Cyfieithiad Cymraeg o Spellmakers, casgliad hyfryd o 7 stori hud a lledrith o Gymru. [A Welsh translation of Spellmakers, a delightful collection of 7 magical stories from Wales.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Mins Sbei (Llyfrau Lloerig)

by Sue Morgan Siân Lewis

Stori hyfryd i blant 7-9 oed sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain, am y bochdew Mins sy'n helpu ei berchennog Sali Sbei i ddal lleidr. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1998. [An appealing story for 7-9 year old children who are beginning to read on their own, about the hamster Mins who helps his owner Sali Sbei to catch a thief. First published in 1998.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Fflit-fflat (Llyfrau Lloerig)

by Rose Impey Moira Kemp Meinir Jones

Llyfr ar gyfer plant yn sôn am blentyn sy'n cael ei ddychryn gan synau rhyfedd yn y nos nes daw ei dad i ddatrys y broblem. [A Welsh adaptation of The Flat Man, a children's story about strange noises which disturb a child's sleep until Dad solves the problem.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Ffi Ffai Ffiaidd

by Roald Dahl Quentin Blake G. Williams

Addasiad Cymraeg o fersiynau mydryddol Roald Dahl o chwech o storïau plant enwocaf y byd. [A Welsh adaption of Roald Dahl's rhyming versions of the world's six most famous children's stories.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Mot

by Jonathan Williams Emily Huws Elfyn Pritchard

Nofel fer yn cyfateb i Lefel 4 yn y gyfres Stori a Chwedl yn sôn am wrhydri Mot, y ci defaid. [A short novel for children about the bravery of Mot, the sheep-dog.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Cofiwch Bwyso'r Botwm Neu (Llyfrau Lloerig)

by Elwyn Ioan Mair Hughes

Stori hwyliog drwy gyfrwng geiriau a lluniau du-a-gwyn yn sôn am y trychineb pan ddaw llwyth o robotiaid i dŷ Kev drwy'r teledu! [A lively and amusing story told through the medium of words and black-and-white illustrations about a group of robots which come to Kev's house through the television set!] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Horrid Henry and the Bogey Babysitter (PDF)

by Francesca Simon

Horrid Henry encounters the babysitter from hell, traumatizes his parents on a car journey, goes trick or treating at Hallowe'en, and invades Moody Margaret's Secret Club. Four stories, as brilliant and inventive as ever, to add to the funniest series ever written about sibling rivalry and what it's like to be a young child (Independent on Sunday).

Horrid Henry and the Bogey Babysitter (PDF)

by Francesca Simon

Horrid Henry encounters the babysitter from hell, traumatizes his parents on a car journey, goes trick or treating at Hallowe'en, and invades Moody Margaret's Secret Club. Four stories, as brilliant and inventive as ever, to add to the funniest series ever written about sibling rivalry and what it's like to be a young child (Independent on Sunday).

Coblynnod a'r Wrach! (Cyfres Lliw a Llun)

by Kaye Umansky Elin Meek Andi Good

Stori am goblynnod yn adeiladu gwib-gart ac yn penderfynu clymu gafr yr hen wrach yn sownd iddo. Ond, dyw'r hen wrach ddim yn hapus o gwbl! Mae popeth yn mynd o chwith i'r saith corrach; fe fydd hi'n helynt a hanner! Addasiad Cymraeg o Goblinz and the Witch. Addas i blant 5-8 oed. [A Welsh adaptation of Goblinz and the Witch (Colour Young Puffin). The goblinz have built a go-kart and are taking up to Gaspup Hill to try it out. Unfortunately Old Ma Musty, the witch, lives on the top of the hill, and her goat Bill has escaped. The goblins think it would be a good idea to hitch the goat to the cart, just as Old Ma Musty sends out a searching spell - oh dear!] ------------------ Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Tortsh Hud

by Wayne Lewis Martin Morgan

Mae Bili, Sniff a Mochyn, y tri bwli mawr, yn gwneud bywyd yn ddiflas i Gwyn a'i ffrind, Owen. Un diwrnod, daw Gwyn o hyd i dortsh arbennig ar ei ffordd adre o'r ysgol. Er bod pwerau hud y tortsh yn creu trafferth i Gwyn ar y dechrau, mae'n sylweddoli'n fuan mai dyma'r union beth i roi trefn ar Bili'r bwli a'i griw. Ar gyfer darllenwyr 7-9 oed. [Bili, Sniff and Mochyn, the three bullies, make life difficult for Gwyn and Owen. On his way from school one day, Gwyn comes across a special torch. The magical powers of the torch initially create trouble for Gwyn, but he soon realises that it's just the thing to put a stop on the bullying. Suitable for readers aged 7-9.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Twm a Mati Tat a'r Beiliaid

by Martin Morgan

Stori ddoniol wedi ei darlunio'n ddifyr am y pâr drewllyd ac anniben Twm a Mati Tat yn llwyddo i osgoi cael eu taflu i ben tomen sbwriel y dref; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A humorous illustrated story about Twm and Mati Tat, the untidy and smelly couple who succeed in avoiding being thrown on the town's rubbish tip; for 7-9 year-old readers.]

Tad-cu yn Bwyta Popeth (Cyfres Fflach Doniol)

by Martin Morgan Dref Wen Darluniau Rees

Stori ddarluniadol ddoniol am brofiadau rhyfeddol Tad-cu wedi iddo ymweld â'r meddyg, ac am effaith y moddion a roddir iddo arno ef, ac ar nifer o bobl ac anifeiliaid eraill; i ddarllenwyr 7-9 oed. [An amusing illustrated story about the amazing experiences of Grandfather after his visit to the doctor, and the effect of the medicine he is given on himself, and on a number of other people and animals; for 7-9 year old readers.] ------------ Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Twm a Mati Tat a'r Ddoli (Cyfres Fflach Doniol)

by Martin Morgan Marc Vyvyan-Jones

Stori ddarluniadol ddoniol iawn am helyntion gwyllt a gwallgof trigolion crand ac anniben pentref Pant-y-pwca, wrth iddynt gystadlu am y gorau, gyda chanlyniadau anhygoel am wobr o gan punt; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A highly amusing illustrated story about the wild and mad antics of the well-to-do and poor inhabitants of Pant-y-pwca village, as they vie with each other, with amazing results for the prize of one hundred pounds; for 7-9 year-old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tad-cu Ddwywaith (Cyfres Fflach Doniol)

by Glyn Rees Martin Morgan

Stori ddarluniadol ddoniol am ymdrechion Tad-cu i oresgyn gweithredoedd drygionus ei arch elyn Cledwyn Cas sy'n peri i Tad-cu gael ei garcharu ar gam; i ddarllenwyr 7-9 oed. [An amusing illustrated story about Grandfather's efforts to overcome the mischievous activities of his arch rival Cledwyn Cas causing Grandfather's wrongful imprisonment; for 7-9 year-old readers.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Jazz (Cyfres Fflach Doniol)

by Gwyn Morgan Dai Owen

Stori ddifyr gyda lluniau du-a-gwyn bywiog yn adrodd hanes cynllwyn drygionus tri phlentyn i achub eu hysgol rhag derbyn adroddiad anffafriol gan yr arolygwr a rhag cael ei chau; i blant 7-10 oed. Cyhoeddwyd gyntaf Mehefin 2001. [An entertaining story with lively black-and-white illustrations about the mischievous scheme of three children to save their school from receiving an unfavourable inspector's report and from closure; for children aged 7-10 years. First published June 2001.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Llew Lletchwith (Cyfres Fflach Doniol)

by Gwyn Morgan

Stori ddifyr wedi ei darlunio'n llawn am Llew Lletchwith, y siryf lletchwith a Cen, ei ffrind o feddwyn yn llwyddo i gyflawni tasg amhosibl, sef achub eu pentref rhag dialedd y dihiryn Gwthgan Jenkins a'i ffrindiau creulon; i blant 7-9 oed. [A fully illustrated entertaining story about Llew Lletchwith the sheriff and Cen, his drunkard friend who succeed in an impossible task, namely saving their village from the vengeance of Gwthgan Jenkins and his cruel friends; for 7-9 year old children.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Hari Hyll yr Ail

by Gwyn Morgan Dai Owen

Stori ddoniol i blant am frenin cas a chreulon sy'n gwneud i bobl Caerdydd ddioddef yn ofnadwy. [An amusing story for children about a nasty and cruel king who makes the people of Cardiff suffer.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Refine Search

Showing 76 through 100 of 1,723 results