Browse Results

Showing 25,626 through 25,650 of 25,976 results

The Xmas Factor

by Mr Jonathan Meres

A hilarious collection stuffed with jokes, funny poems, weird and wonderful Christmas facts*,crazy lists, Brussels sprouts**, doodles and other Christmas craziness. A perfect stocking filler to keep the whole family giggling. * Some facts may not be entirely true.** Like this one. There are no Brussels sprouts included with this book. Sorry.

Y Ambarel (Darllen Mewn Dim - Cam Ceridwen)

by Angharad Tomos

Mae hi'n ben-blwydd ar y Dewin Dwl. Mae'n cael anrheg wych, sef ambarel - ond bydd angen glaw arno nawr! Addas i ddarllenwyr dan 7 oed. [It's the Dewin Dwl's birthday. He gets a superb present - an umbrella, but he will need rain to use it! Suitable for readers aged under 7 years.] * *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Babi Newydd (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 5 Rhagor o Storiau Pecyn B)

by Roderick Hunt Alex Brychta Anwen Evans

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 5 Rhagor o Storiau Pecyn B. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 5 Rhagor o Storiau Pecyn B.]

Y Balwn (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Juli Paschalis

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Bancsi Bach (Cyfres yr Onnen)

by Tudur Jones

Mae Owen yn artist dawnus, sy'n creu lluniau graffiti ar un o waliau'r dre yn y dirgel, ganol nos. Ond mae 'na gysylltiad rhwng y lluniau â phobl ddieithr sy'n cyrraedd yr ysgol ... [Banksy was Owen's hero. That mythical man who created graffiti during the night but, by morning, the artist had disappeared, leaving only the art. Why couldn't Owen disappear like his hero? Create his art, then disappear.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Blaned Goch (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Tylluanod)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Tylluanod. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Tylluanod.]

Y Briodas (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Juli Paschalis

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Bwli (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A.]

Y Bys Hud

by Roald Dahl Quentin Blake Elin Meek

Mae'r Bys Hud yn rhywbeth dwi wedi gallu'i wneud erioed. Alla i ddim dweud sut dwi'n ei wneud e, achos dwi ddim hyd yn oed yn gwybod fy hunan. Ond mae bob amser yn digwydd pan fydda i'n gwylltio... ac yn sydyn mae rhyw fath o fflach yn dod allan ohono i, fflach sydyn, fel un drydanol. Addasiad Cymraeg o The Magic Finger. [The story of a little girl with magical powers. When someone makes her angry she zaps a punishment on them with her magic flashing finger! This edition has a great new cover, with illustrations by Quentin Blake, and some new facts about Roald Dahl and his world. A Welsh adaptation of The Magic Finger.]

Y Camcordydd (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Juli Paschalis

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Carped Hud (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 8 Piod)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 8 Piod. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 8 Piod.]

Y Ceiliog Gwynt (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Juli Paschalis

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Crocodeil Anferthol

by Roald Dahl Quentin Blake Elin Meek

Mae'r crocodeil anferthol yn fwystfil barus, echrydus sy'n llowcio bechgyn a merched bach. Ond mae'r anifeiliaid eraill wedi cael digon ar ei driciau twyllodrus, felly maen nhw'n penderfynu cael y gorau ar y bwystfil, unwaith ac am byth! Addasiad Cymraeg o The Enormous Crocodile. [The enormous crocodile is a horrid, greedy brute who loves to guzzle up little boys and girls. But the other animals have had enough of his cunning tricks, so they all scheme to get the better of this foul fiend, once and for all! A Welsh adaptation of Roald Dahl's The Enormous Crocodile.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Crwt yn y Cefn

by Bethan Mair Onjali Q. Raúf

Stori am gyfeillgarwch, gobaith a phwysigrwydd caredigrwydd, dyma lyfr llawn cariad a hiwmor, wedi'i adrodd o berspectif unigryw. Pan ddaw bachgen newydd i ymuno â'r dosbarth, mae grŵp o blant eisiau bod yn ffrindiau ag ef. Addasiad Cymraeg gan Bethan Mair o The Boy at the Back of the Class. [A story of friendship, hope and the importance of kindness, The Boy at the Back of the Class is a story full of heart and humour, told from a unique perspective. When a new boy joins their class, a group of children try to befriend him.]

Y Crys Rhif Saith

by Alan Gibbons

Pêl-droed ydy holl fywyd Carwyn! Mae cael ymuno ag Academi Man U yn gwireddu breuddwyd iddo, ond mae ganddo lawer i'w ddysgu yno. Yn ffodus, mae help ar gael - gan ei arwyr pêl-droed. Ac mae pob un yn gwisgo'r Crys Rhif 7. Ond a fydd hynny'n ddigon iddo lwyddo ar y lefel uchaf? [Football is Jimmy's life! When he gets into the Man U Academy, it's a dream come true - but he still has lots to learn. Lucky for him, he's got help ... his football heroes. They all have one thing in common - the Number 7 Shirt. Will Jimmy win now he's got all the help he needs?]

Y Cwestiwn Mawr (Cyfres yr Onnen)

by Meinir Jones

Caerdydd, Sir Fôn, Lerpwl, cloc, dirgelwch y fan goch, pasbort ac arian yn cael eu dwyn - dyna ddechrau ar antur i Dan pan aiff i aros gyda'i Yncl Roli tra mae ei fam ar daith ym Mheriw. Nofel addas i ddarllenwyr da 9 i 13 oed gan awdures brofiadol yn y maes. [Dan's idea of hell is being sent to stay with his uncle Roli in Anglesey while his mother goes on a trip to Peru. But there's a journey ahead of them both too - a journey full of drama, fear and ignorance. The journey ends with a discovery that will change Dan's life for ever as he finds the answer to the Big Question in the most unexpected way!] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Cylch Llachar (Cyfres Corryn)

by Gethin Thomas

Nofel yng Nghyfres Corryn i blant 7-10 oed. [A novel for 7-10 year olds in the Corryn series.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Cynlluniau Cyfrinachol (Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2)

by Roderick Hunt

Caiff Anneena bapur sgrap i'r ysgol. Mae pawb yn tynnu llun arno, ond yn sydyn, mae'n rhaid ei ddychwelyd. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2.]

Y Darganfyddiad (Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 3)

by Adam Coleman

Efallai bydd rhaid i fam a thad Awel werthu eu maes carafanau oherwydd y glaw. Yna daw person diddorol iawn i aros. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 3. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 3.]

Y Diffeithwch Du (Cyfres Y Melanai #2)

by Bethan Gwanas

Mae'r nofel yn olrhain hanes Efa, sy'n dywysoges ar y Melanai, ar ôl iddi hi a'i ffrindiau ddianc o'r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o'r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol. Ail deitl mewn trioleg. [A novel telling the story of Efa, princess of the Melanai, after she and her friends flee the Palace before she has to kill her mother, the queen, as decreed by tradition. On reaching The Dark Desolation which is full of dangers, they meet the giant Id, a number of animals and treacherous challenges. The second title in a trilogy.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Draffordd (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A.]

Y Dylluan Oedd yn Ofni'r Tywyllwch

by Jill Tomlinson Susan Hellard Meinir Edwards

Addasiad Cymraeg o The Owl who was Afraid of the Dark, stori annwyl a thyner am Plop, y dylluan wen sy'n ofni'r tywyllwch, ond a ddaw, gyda chymorth creaduriaid a phobl eraill i werthfawrogi hud y nos, ac i oresgyn ei hofnau ynglŷn â'r nos. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 2000. [A Welsh adaptation of The Owl who was Afraid of the Dark, a tender story about a white owl who, with the assistance of creatures and other people, comes to appreciate the magic of the night, and to overcome his own fears of the night. First published January 2000.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dyn Eira (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Emily Huws

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Dyn Eira Drwg (Cyfres Bechgyn am Byth #2)

by Helen Davies Felice Arena Phil Kettle Susy Boyer

Mae Twm a Jac yn cael gwyliau sgïo bendigedig. Ond wrth drïo osgoi'r holl beli eira a ddaw i'w cyfeiriad, maen nhw'n mynd ar goll yn y goedwig. Addasiad o Freaky Snow Dude (cyfres Boys Rule!), Rising Stars. [A Welsh adaptation of Freaky Snow Dude (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dywysoges a Allai Chwerthin (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Rhagor o Dylluanod Pecyn A)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Rhagor o Dylluanod Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Rhagor o Dylluanod Pecyn A.]

Refine Search

Showing 25,626 through 25,650 of 25,976 results