Browse Results

Showing 22,826 through 22,850 of 23,089 results

Y Crwt yn y Cefn

by Bethan Mair Onjali Q. Raúf

Stori am gyfeillgarwch, gobaith a phwysigrwydd caredigrwydd, dyma lyfr llawn cariad a hiwmor, wedi'i adrodd o berspectif unigryw. Pan ddaw bachgen newydd i ymuno â'r dosbarth, mae grŵp o blant eisiau bod yn ffrindiau ag ef. Addasiad Cymraeg gan Bethan Mair o The Boy at the Back of the Class. [A story of friendship, hope and the importance of kindness, The Boy at the Back of the Class is a story full of heart and humour, told from a unique perspective. When a new boy joins their class, a group of children try to befriend him.]

Y Crys Rhif Saith

by Alan Gibbons

Pêl-droed ydy holl fywyd Carwyn! Mae cael ymuno ag Academi Man U yn gwireddu breuddwyd iddo, ond mae ganddo lawer i'w ddysgu yno. Yn ffodus, mae help ar gael - gan ei arwyr pêl-droed. Ac mae pob un yn gwisgo'r Crys Rhif 7. Ond a fydd hynny'n ddigon iddo lwyddo ar y lefel uchaf? [Football is Jimmy's life! When he gets into the Man U Academy, it's a dream come true - but he still has lots to learn. Lucky for him, he's got help ... his football heroes. They all have one thing in common - the Number 7 Shirt. Will Jimmy win now he's got all the help he needs?]

Y Cwestiwn Mawr (Cyfres yr Onnen)

by Meinir Jones

Caerdydd, Sir Fôn, Lerpwl, cloc, dirgelwch y fan goch, pasbort ac arian yn cael eu dwyn - dyna ddechrau ar antur i Dan pan aiff i aros gyda'i Yncl Roli tra mae ei fam ar daith ym Mheriw. Nofel addas i ddarllenwyr da 9 i 13 oed gan awdures brofiadol yn y maes. [Dan's idea of hell is being sent to stay with his uncle Roli in Anglesey while his mother goes on a trip to Peru. But there's a journey ahead of them both too - a journey full of drama, fear and ignorance. The journey ends with a discovery that will change Dan's life for ever as he finds the answer to the Big Question in the most unexpected way!] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Cylch Llachar (Cyfres Corryn)

by Gethin Thomas

Nofel yng Nghyfres Corryn i blant 7-10 oed. [A novel for 7-10 year olds in the Corryn series.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Cynlluniau Cyfrinachol (Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2)

by Roderick Hunt

Caiff Anneena bapur sgrap i'r ysgol. Mae pawb yn tynnu llun arno, ond yn sydyn, mae'n rhaid ei ddychwelyd. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2.]

Y Darganfyddiad (Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 3)

by Adam Coleman

Efallai bydd rhaid i fam a thad Awel werthu eu maes carafanau oherwydd y glaw. Yna daw person diddorol iawn i aros. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 3. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 3.]

Y Diffeithwch Du (Cyfres Y Melanai #2)

by Bethan Gwanas

Mae'r nofel yn olrhain hanes Efa, sy'n dywysoges ar y Melanai, ar ôl iddi hi a'i ffrindiau ddianc o'r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o'r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol. Ail deitl mewn trioleg. [A novel telling the story of Efa, princess of the Melanai, after she and her friends flee the Palace before she has to kill her mother, the queen, as decreed by tradition. On reaching The Dark Desolation which is full of dangers, they meet the giant Id, a number of animals and treacherous challenges. The second title in a trilogy.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Draffordd (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A.]

Y Dylluan Oedd yn Ofni'r Tywyllwch

by Jill Tomlinson Susan Hellard Meinir Edwards

Addasiad Cymraeg o The Owl who was Afraid of the Dark, stori annwyl a thyner am Plop, y dylluan wen sy'n ofni'r tywyllwch, ond a ddaw, gyda chymorth creaduriaid a phobl eraill i werthfawrogi hud y nos, ac i oresgyn ei hofnau ynglŷn â'r nos. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 2000. [A Welsh adaptation of The Owl who was Afraid of the Dark, a tender story about a white owl who, with the assistance of creatures and other people, comes to appreciate the magic of the night, and to overcome his own fears of the night. First published January 2000.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dyn Eira (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Emily Huws

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Dyn Eira Drwg (Cyfres Bechgyn am Byth #2)

by Helen Davies Felice Arena Phil Kettle Susy Boyer

Mae Twm a Jac yn cael gwyliau sgïo bendigedig. Ond wrth drïo osgoi'r holl beli eira a ddaw i'w cyfeiriad, maen nhw'n mynd ar goll yn y goedwig. Addasiad o Freaky Snow Dude (cyfres Boys Rule!), Rising Stars. [A Welsh adaptation of Freaky Snow Dude (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Dywysoges a Allai Chwerthin (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Rhagor o Dylluanod Pecyn A)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Rhagor o Dylluanod Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Rhagor o Dylluanod Pecyn A.]

Y Ffair Sborion (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A)

by Roderick Hunt Alex Brychta Emily Huws

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3 Rhagor o Storiau Pecyn A.]

Y Ffawdheglwr (Cyfres Robotiaid ac Ati)

by Jac Jones Mair Hughes

Cyfrol yn y gyfres Robotiaid ac Ati, sef straeon i blant 7-9 oed. [A volume in the Robotiaid ac Ati series, story-books for children aged 7-9 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Fflit-fflat (Llyfrau Lloerig)

by Rose Impey Moira Kemp Meinir Jones

Llyfr ar gyfer plant yn sôn am blentyn sy'n cael ei ddychryn gan synau rhyfedd yn y nos nes daw ei dad i ddatrys y broblem. [A Welsh adaptation of The Flat Man, a children's story about strange noises which disturb a child's sleep until Dad solves the problem.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Ffotograff (Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2)

by Mike Poulton

Mae Gwilym yn gweld y prosiect hanes yn un diflas, ond ar ôl darganfod hen ffotograffau yng nghwpwrdd yr ysgol mae pethau'n dechrau dod yn ddiddorol. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2.]

Y Ffyliaid a Phethau Ffiaidd Eraill

by Daniel Morden Elin Meek

Addasiad Cymraeg o gasgliad amrywiol o saith stori werin am gymeriadau rhyfeddol, wedi eu hadrodd gan storiwr proffesiynol; i ddarllenwyr 9-11 oed. [A Welsh adaptation of a varied collection of seven folk stories about wonderful characters, presented by a professional storyteller; for readers aged 9-11 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Frenhines Sbwriel (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 9 Piod)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 9 Piod. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 9 Piod.]

Y Gath a Aeth yn Rhy Bell

by Allan Ahlberg Dylan Williams Cymdeithas Ceredigion

Addasiad Cymraeg o The Cat Who Got Carried Away, stori llawn difyrrwch gyda lluniau lliwgar a doniol am ddiwrnod llawn anturiaethau anhygoel yn hanes un teulu anghyffredin, gan awdur plant hynod ddawnus a gwreiddiol; i ddarllenwyr 7-10 oed. [A Welsh adaptation of The Cat Who Got Carried Away, a highly entertaining story with colourful and funny illustrations about a day full of the incredible adventures of members of a very unusual family, by a highly talented and original children's author; for 7-10 year-old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Gist Drysorau (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Tylluanod)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Tylluanod. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 6 Tylluanod.]

Y Gorau yn y Lle (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 9 Rhagor o Biod)

by Roderick Hunt

Mae ffurfio band yn hwyl. Ond mewn antur hud, mae'r band yn cyfarfod â diddanwyr teithiol sydd ddim yr hyn maen nhw'n ymddangos. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 9 Rhagor o Biod. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 9 Rhagor o Biod.]

Y Gwaith Powdr (Cyfres Strach)

by Sian Northey

Er bod y lle unig yn codi tipyn o ofn arni, mae Cira yn aml yn mynd i eistedd ar lan yr afon yn y warchodfa natur, ger yr hen waith powdr. Mae hi'n mynd yno i chwarae, ac er mwyn meddwl a chael llonydd. Un bore, mae hi'n cwrdd â bachgen tua'r un oed â hi ond a fydd y cyfeillgarwch sydd wedi datblygu rhyngddynt yn arwain at drasiedi? [Although the lonely place filled her with fear, Cira often spent her time by the old power works at the riverside in the nature reserve. She went there to play, to be on her own and to think. One day, she meets Ifan, a boy her own age, but will the friendship which develops between them end in tragedy?] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Gwrachod

by Roald Dahl Elin Meek

Hen bethau atgas yw gwrachod. Maen nhw'n ymddwyn fel gwragedd hyfryd, ond y tu ôl i'w masgiau maen nhw'n dyheu am gael poenydio plant maen nhw'n eu casáu. Mae un bachgen a'i fam-gu yn gallu adnabod y gwrachod hyn - ond a allan nhw gael gwared ohonyn nhw am byth? Addasiad Cymraeg o The Witches gan Elin Meek. [A reprint of a popular Roald Dahl classic. Witches really are a detestable breed. They disguise themselves as lovely ladies, when secretly they want to squish and squelsh all the wretched children they despise. Luckily one boy and his grandmother know how to recognize these vile creatures - but can they get rid of them for good? A Welsh adaptation of The Witches by Elin Meek.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Gwyliau (Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2)

by Roderick Hunt

Caiff Wilff a Wilma wyliau cyffrous pan ânt i aros gyda'u tadcu a'u mamgu yn India'r Gorllewin. Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Robinod Pecyn 2.]

Y Jig-so (Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A)

by Roderick Hunt

Rhan o Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A. [Part of Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 7 Rhagor o Dylluanod Pecyn A.]

Refine Search

Showing 22,826 through 22,850 of 23,089 results